Dat er wat moet veranderen is duidelijk. Wat we willen veranderen hebben we ook goed in beeld, maar wat moet er gebeuren om een methode goed ingevoerd te krijgen in de organisatie? Welk pad moet bewandeld worden om mensen gemotiveerd van het bestaande en bekende naar een nieuwe en onbekende situatie mee te nemen?
Wij kunnen u erbij helpen.

Een consultant in huis halen. En dan?

Hebben we het tot nu toe dan fout gedaan?
Nee, natuurlijk niet. We moeten een tweetal zaken onderscheiden:
Allereerst is het zo dat een consultant maar even blijft. Hoe korter, hoe beter. Totdat de zaak op de rit staat. Een consultant komt alleen maar helpen om een plan uit te voeren wat er waarschijnlijk al was. Men wist alleen niet waar te beginnen of men was bezig met andere dingen. Het is heel gebruikelijk dat een consultant tijdelijk komt assisteren bij de implementatie van een nieuwe werkwijze. Het is juist de kracht van de verkoopleider om de juiste mensen om zich heen te verzamelen om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.
In de tweede plaats brengt hij specifieke kennis en vaardigheden mee. Juist die dingen die tot op heden niet nodig waren omdat ze als “non-core business” werden bestempeld of eenvoudigweg niet nodig waren.

Grip op de verkoop

Grip op de markt is essentieel bij de verkoop van uw producten en diensten. Weten wat een klant wil. Waarom kopen klanten wel en waarom niet. Dichtbij de klant zijn is daarbij de Key!
Onderzoek in de markt leert echter dat veel ondernemers inzicht en grip missen als het gaat om de verkoop. Een veelgehoorde klacht is dat er hard wordt gewerkt aan het maken van uitmuntende verkooptools, varierend van brochures tot websites, maar hoe je dat materiaal optimaal inzet en wat al die inspanning nu precies oplevert blijft een raadsel. Ondernemers geven veel geld uit aan het genereren van leads voor hun business, maar hebben hebben het gevoel weinig tot geen invloed te hebben op de conversie. Met andere woorden: een lead is niet zomaar een klant.

Wij helpen u het tij te keren

Wij hebben een methode ontwikkeld om een belangrijk deel van het acquisitie- en verkoopproces te optimaliseren en te professionaliseren. Die methode bestaat uit de implementatie van een aantal bedrijfsprocessen, het coachen van medewerkers, ondersteund met geavanceerde software. U bepaalt uiteraard zelf hoe ver u hierin gaat.
De software zorgt automatisch voor uitgebreide rapportage en analyse; het resultaat van inspanningen wordt inzichtelijk en meetbaar.